Menu

Als gevolg van de Coronacrisis hebben wij helaas moeten besluiten om deze reünie te annuleren. 

Welkom op de reüniewebsite van het Johannes Calvijn Vreewijk

We schrijven het jaar 1929, wanneer er aan de linker maasoever onder de rook van Rotterdam een nieuwe school wordt geopend: de Christelijke HBS Linker Maasoever. Vanaf 1937 vindt deze school een plaats in het diepe Rotterdam-Zuid, aan de rand van het nog jonge Tuindorp Vreewijk. De school kijkt uit over weilanden en koeien en nog altijd ontroeren de foto’s uit het schoolarchief, waarin het gebouw een nagenoeg idyllische allure uitstraalt. Daaraan komt al spoedig een eind; in de Tweede Wereldoorlog wordt het gebouw door de Duitse bezetter ingevorderd. Zowel het nabijgelegen Zuiderziekenhuis, dat dan ook pas in gebruik is genomen, als ook het schoolgebouw aan de Mare zijn gehavend na de moeilijke jaren. Enkele jaren later is het wanneer de rector, de eerste Walstra, het personeel en de leerlingen toespreekt, terugblikt op de zware tijd en vraagt vanuit het gezamenlijke ideaal de draad weer op te pakken. De eerste twintig jaren van het Christelijk Lyceum Johannes Calvijn zoals het dan heet, zijn behoorlijk turbulent. 
In 1949 wordt een gymnasiumafdeling toegevoegd aan de school. De eerste lichting is klein, maar groeit in de jaren daarna gestaag. Tevens kondigen zich in het onderwijs nationale veranderingen aan en de invoering van de Mammoetwet in 1968 verandert de school in een brede scholengemeenschap met atheneum, gymnasium en havo en vanaf 1969 ook mavo. In de vele jaren die volgen ontwikkelt de school naam en status, voor de kinderen uit Zuid, maar ook vanuit de Zuid-Hollandse eilanden, IJsselmonde, Voorne-Putten, de Hoeksche Waard. De school, haar leerlingen én medewerkers worden een begrip. 

De school kent goede en slechte tijden, groei en krimp; dependances komen en gaan. In de jaren negentig is de school dusdanig gegroeid dat de Mare wordt uitgebreid met de Grift en een prachtige nieuwbouw. In 2004 volgt de fusie met Maarten Luther en Johannes Calvijn verandert in Calvijn. 
We schrijven het jaar 2019, waarin deze prachtige school 90 jaar bestaat. Een dubbel lustrum, want het gymnasium dat inmiddels tot Zuider Gymnasium is verzelfstandigd, bestaat 70 jaar. Tegelijk is het het eerste schooljaar, waarin aan de Grift en Mare alleen nog het gymnasium is gehuisvest, nadat in het voorjaar van 2019 het besluit viel om de leerlingen van het Vreewijk Lyceum vanwege problemen in de school over andere scholen te verdelen. Opnieuw een zwaar en lastig jaar voor de school, waarvan er in het verleden al vele zijn geweest. Op naar betere tijden. 
Een reünie van een school in Zuid, een moment om stil te staan en elkaar te ontmoeten. Scholen, ziekenhuizen, kerken; het zijn voorbeelden van gebouwen die een verzamelpunt van herinneringen vormen. Herinneringen van en aan mensen die daar belangrijke fases van hun leven hebben meegemaakt. Opgroeien, leren, geboren worden, sterven, rouwen en trouwen; als mens maak je veel mee en dat alles deel je met degenen om je heen. Een reünie van deze bijzondere school betekent ook een herontmoeting van bijzondere mensen, die elkaar soms nog dagelijks zien en soms in geen tijden meer gesproken, laat staan vanuit de verte gehoord hebben. 

Graag nodigen wij alle oud-leerlingen en oud-medewerkers van Johannes Calvijn, Calvijn Vreewijk, Vreewijk Lyceum en Zuider Gymnasium van harte uit om terug te keren naar die school waar het in Zuid allemaal mee is begonnen.

De reüniecommissie heet u van harte welkom.

Op de nieuwspagina van deze website vindt u alle informatie over tijden, prijs & programma.